LearningLab

Hvordan engasjere studentene i store klasser?

Store klasser er en viktig del av BIs forretningsmodell. På bachelor har vi klasser opp mot 670 studenter i Finn Øien, men vi har også store klasser på basiskurs på Master of Science. Her finner du noen ideer for å engasjere og aktivisere studentene.

Summegrupper

En enkel måte å aktivisere studentene er å la de snakke sammen i små grupper om et oppgitt spørsmål i noen minutter. Hvis du går rundt blant studentene mens de summer kan du få et inntrykk av forståelsen studentene har, og kan bruke dette til å evt. rette opp i misforståelser i plenum.

Du velger selv om du lar noen studenter komme med svaret i plenum etter diskusjonen, men du trenger ikke ta noe i plenum.

Kahoot eller Socrative

Et mye brukt verktøy på BI er Kahoot. Her lager du en test før forelesning, og bruker denne i forelesningen. Studentene svarer på mobil eller PC/Mac. Med Kahoot skaper du en konkurransesituasjon som øker engasjement i auditoriet. Det gir også studentene mulighet til å sjekke ut egen forståelse og på denne måten få tilbakemelding. Det gir deg som foreleser innsikt hva studentene forstår og ikke.

Det kan for eksempel brukes for å sjekke forkunnskaper eller hva studentene har fått med seg av en gjennomgang. Hvis du ikke ønsker en konkurransesituasjon, eller trenger mer tid på hvert spørsmål anbefaler vi at du bruker Socrative istedenfor Kahoot.

Flere ideer

Tor Haugnes, Nina Ronæs og Anne Swanberg har skrevet et idehefte med en hel rekke eksempler på måter å engasjere studenter i store klasser. Dette heftet finner du her.

Gå tilbake til:

Pedagogikk

LearningLab forside