LearningLab

Pedagogisk videreutvikling

Du trenger ikke være ny på BI for å få påfyll, sparring og oppfølging. Under finner du flere ulike muligheter. Er det noe du ikke finner, bare spør oss.

Observasjon av forelesning med tilbakemelding

Uansett hvor gode tilbakemeldinger man får fra studentene på kursevalueringene, kan det være nyttig å bli observert mens man foreleser, gjerne på jevnlig basis. En observatør kan gi tilbakemelding på alt fra små praktiske ting i auditoriet, presentasjon og interaksjon med studentene. Kanskje kan du få et lite tips med deg som gjør læringen bedre, og din hverdag som underviser morsommere. Du kan enten få hjelp av en mentor til å gjøre observasjonen, eller du kan avtale med en eller flere kollegaer om dere skal observere hverandre. Hvis dere skal observere hverandre, så anbefaler vi at dere avtaler hva dere skal gi tilbakemelding på. Dere kan også få forslag til observasjonsskjema fra BIs pedagogiske team. 

Hjelp til kursutvikling

BIs pedagogiske team hjelper gjerne til med å redesigne hele kurs, inkludert kursbeskrivelsen og strukturering i itslearning. Vi anbefaler at du kommer tidlig i prosessen. Det kan være snakk om et møte hvor vi diskuterer løsninger, men vi har også muligheter til å sette av mer tid og være en større del av prosessen. 

Pedagogisk bruk av digitale verktøy

Bruk oss også gjerne for å finne ut hvordan du kan bruke digitale verktøy til å engasjere studentene i kurset. I forbindelse med prosjektet Bachelor Blended, utvikler vi nå maler og konsepter som vi vet fungerer og som du kan få hjelp med, både for video og webinar. 

Gå tilbake til:

Pedagogikk

LearningLab forside