LearningLab

Samstemt undervisning

Samstemt undervisning vil si å planlegge et kurs slik at læringsmål, vurdering (eksamen) og læringsaktiviteter jobber sammen.

Begrepet samstemt undervisning er en norsk oversettelse av ”Constructive Alignment” (Biggs og Tang, 2011). For at studentene skal nå læringsmålene i et kurs er det viktig at disse læringsmålene også måles på eksamen, og at det er dette vi legger til rette for at studentene skal lære underveis i kurset, det vil si at læringsmål, eksamen og læringsaktiviteter er samstemt.

Ifølge Biggs og Tang skal det å planlegge et kurs på denne måten bidra til at man skifter fokus fra det man som foreleser skal undervise til det studentene skal lære. Det vil også gjøre det enklere for alle studenter i et kurs å bruke tid på det som faktisk bidrar til forståelse og læring, fordi veldig mange studenter orienterer seg etter hva som kommer på eksamen.

I praksis begynner kursansvarlig med å formulere kursets læringsmål. Deretter planlegges eksamen. Her mener Biggs og Tang at man må stille seg selv spørsmål om hvorvidt den eksamensformen man velger faktisk måler de læringsmålene som er satt opp for kurset. Hvordan skal for eksempel et holdningsmål måles på eksamen? Og hvis et mål er viktigere enn andre, tar det også opp større deler av eksamen? Deretter må kursansvarlig legge til rette for læringsaktiviteter som gjør at studentene når målene. Her må alle mål adresseres, og man må finne ut av hva som er best bruk av tid sammen med studentene, og hva studentene kan lære på egenhånd. Dette bør kommuniseres til studentene. Snakk om læringsmålene, og hvordan de er forventet å jobbe med faget for å nå de og hva de vil ha å si for forberedelsene til eksamen.

Referanser
Biggs, J. B., & Tang, C. S. K. (2011). Teaching for quality learning at university. The Society for Research into Higher Education. 4th edition.

Gå tilbake til:

Pedagogikk

LearningLab forside