Learninglab

Teaching Excellence Series

Teaching Excellence Series er BIs tilbud innen pedagogisk basiskompetanse. Ved å delta på kurset og få godkjent et kurspaper får du et kursbevis. Vi kan også på oppdrag tilpasse kurset til enkeltgrupper, men alle er velkomne til kurset.

Planlegging av undervisning

Vi starter på et overordnet nivå hvor du lærer verktøy for å planlegge et helt kurs og et semester, og ned til spesfikke læringsaktiviteter som kan tas i bruk i en konkret forelesning. Stikkord for denne delen er samstemt undervisning og aktiv læring.

Blended learning

I blended learning har vi fokus på hvordan digitale verktøy kan brukes inn i undervisningen for å øke studentenes læring. Du vil lære konkrete verktøy og bli kjent med eksempler fra BI for hvordan dette kan gjøres.

Fokus på tilbakemelding - kollegaveiledning, vurdering for læring, formativ og summativ vurdering

Hvordan sikrer du deg gode tilbakemeldingssløyfer i klassen din, og hvordan sikre at studentene lærer fra vurderingene de gjør og får. Du lærer verktøy for hvordan du kan gi studentene tilbakemelding, med spesielt fokus på verktøy for å gi tilbakemelding i store klasser.

Video i undervisningen

På denne delen får du prøve selv å lage en video, som du deretter får tilbakemelding på. I tillegg vil du lære hvordan du lager gode videoer og hvordan du kan sette video inn i en pedagogisk kontekst.

Gjennomføring

For å få kursbevis må du ha deltatt på hele kurset og skrevet et avsluttende paper. Det avsluttende paperet bygger på arbeid vi gjør i kurset og litteraturen kurset bygger på. Du får da et kursbevis, som dokumenterer din didaktiske og digitale kompetanse.

Påmelding skjer ved å sende en epost til inger.c.erikson@bi.no.

Kursholdere: Anna Steen-Utheim og Inger Carin Erikson

Mer informasjon om kurspaper

Kursbeskrivelsen (engelsk)

Litteraturlisten oppdateres jevnlig. Ta kontakt med kursholdere for å få den oppdaterte listen. 

Gå tilbake til:

Teaching Excellence

LearningLab forside