Handelshøyskolen BI

Forskning som forandrer

BIs forskere bidrar med forskning på internasjonalt toppnivå. Ny kunnskap gir bedre beslutninger, smartere måter å gjøre ting på og opphav til nye produkter og tjenester.

"By being a research-based business school, we are well-positioned for contributing to the sustainability agenda through research that improves our understanding of the vital role corporations, business and economics play in finding sustainable solutions for the future."

Hilde C. Bjørnland

Prof. og Prorektor - Forskning og fagressurser

Hånd peker på dokumenter på et bord

Forskningsadministrativ avdeling

BI sin sentral administrativ enhet for forskningsstøtte.

Smilende kvinnelig student

Ph.d.

Med en ph.d. fra BI vil du bli godt forberedt for en karriere på toppuniversiteter og forskningsinstitusjoner. Våre ph.d.-kandidater utvikles til forskere under veiledning av en internasjonal velrenommert faglig stab.

Bokhylle

Biblioteket

Velkommen til BIs bibliotek, et av Europas mest moderne forsknings- og studiebibliotek.

Lapper med teksten research og ethics

Forskningsetikk ved BI

Forskningsetikk dreier seg om etiske aspekter ved forskerrollen og utøvelsen av forskningsarbeid. Hos oss blir kunnskap om forskningsetikk tilført via kurs, seminarer og andre informasjonstiltak.

Permer står i en hylle

Doktoravhandlinger

Dissertation Series (ISSN 1502-2099) inkluderer alle avhandlinger levert til Handelshøyskolen BI siden doktorgradsprogrammet startet i 2000.

Illustrasjonsbilde: lyseblå hjerne

Læringssenteret

Læringssenteret er Handelshøyskolen BIs kompetansesenter for læring og bruk av IKT i undervisningen.