Senter for forskning i økonomi og ledelse (CREAM)

Formålet med CREAM (Center for Research in Economics and Management) er å utføre forskning og utredning på et høyt faglig nivå innenfor fagfeltene næringsøkonomi, arbeidsmarkedsøkonomi, og tilgrensende økonomi- og ledelsesfag. Sentrets aktiviteter er tredelt:

  • Utføre forskning, bade teoretisk og empirisk, som er publiserbar i anerkjente internasjonale tidsskrifter.
  • Bistå aktører innenfor privat og offentlig sektor med forskningsbasert analyse og rådgivning.
  • Utgjøre et nettverk for forskere og beslutningstakere i Norge og internasjonalt.

Senteret er lokalisert ved Institutt for samfunnsøkonomi, Handelshøyskolen BI.

For mer informasjon, gå til senterets engelskspråklige hjemmeside.

Del denne siden:

Til toppen