Senter for teknologistrategi

Senter for teknologistrategi ble opprettet i 2007 og har som formål å drive forskning og formidling i grenselandet mellom teknologiutvikling og forretningsstrategi.

Senter for teknologistrategi

Hvorfor teknologistrategi?

Teknologi og teknologiutvikling er kanskje den viktigste drivkraften for endring i verden. Ikke bare påvirker teknologien hva slags forretningsmodell man kan bruke - IKEA, for eksempel, ville ikke vært mulig uten utstrakt privatbilisme, og moderne flyselskaper ikke uten datamaskiner - men andre drivkrefter for endring av forretningsliv, som politikk, religion, kultur og demografi er i seg selv sterkt påvirket av teknologi, særlig informasjons- og kommunikasjonsteknologi.

Teknologi endrer markedet, og endringer i marked fremtvinger nye strategier fra bedrifter. Derfor er det en fordel for enhver bedrift å forstå hvordan teknologien utvikler seg, slik at man kan endre strategi før man blir tvunget til det av omgivelsene.

Deri ligger grunnlaget for Senter for Teknologistrategi: Hvordan endrer teknologien seg, hvordan påvirker endringene markeder og muligheter, og hva skal bedrifter gjøre for å tilpasse seg og utnytte endringene?

Bakgrunn

  • De følgende korte og populærvitenskapelig formulerte artiklene gir noen ideer om hvordan teknologi utvikler seg over tid, og hvilke konsekvenser endringene kan ha for bedrifter, og gir samtidig en liten pekepinn om hva slags spørsmål CTS arbeider med:
  • Når den gode teknologien taper gir en fremstilling av disruptive innovasjoner, som er teknologier som detroniserer ledende selskap, selv om de er dårligere enn den teknologien de ledende selskapene tilbyr. Åndsverk, marked og teknologi: Når kartet ikke stemmer med terrenget gir et eksempel fra en konkret bransje, nemlig musikkbransjen (inntil nylig kalt platebransjen.)
  • Medienes angst for Internett gir en fremstilling av hvordan forbedret søketeknologi utgjør en trussel overfor tradisjonelle mediebedrifter, en problemstilling som danner grunnlag for CTS' deltakelse i iAD-prosjektet.
  • Crowdsourcing er en beskrivelse av hvordan bruk av Internett og nye former for opphavsrettigheter kan endre produksjon og markedsføring av programvare.
  • "Papir og nett i kamp" beskriver hvordan papiraviser og andre tradisjonelle medier påvirkes av digitale nettverk. 

For en fyldigere fremstilling av senterets aktiviteter, vennligst se vår engelske hjemmeside.

Del denne siden:

Til toppen