Institutt for innovasjon og økonomisk organisering driver med forskning og undervisning knyttet til sentrale tema innen innovasjon, næringsøkonomi og næringslivshistorie og opplevelses- og reiselivsøkonomi.

Bilde viser noe av biblioteksområdet på BI i Nydalen hvor det både undervises i og forskes på innovasjon og økonomisk organisering.

Institutt for innovasjon og økonomisk organisering forsker og underviser innen innovasjon, entreprenørskap, næringsøkonomi og næringslivshistorie. Vi representerer et bredt sammensatt fellesskap av blant andre historikere, økonomer, sosiologer, antropologer, sosiologer, geografer og statsvitere som har ganske mye til felles i den forstand at mange studerer innovasjon gjennom prosesser.

Vi har tett relasjoner til norsk næringsliv og en stor portefølje med eksternfinansierte prosjekter, herunder forskning finansiert av Norges forskningsråd. I de siste årene har vi også bygget opp forskning og undervisning om områder som også inkluderer offentlig sektor, og særlig innenfor helse generelt og tjenester spesielt.

Instituttet har fire faggrupper, i entreprenørskap, økonomisk organisering, næringslivshistorie og reiseliv, men det er interessen og oppmerksomheten omkring innovasjon som binder oss sammen.

Instituttet forsker og underviser innenfor følgende områder:

  • entreprenørskap
  • opplevelsesøkonomi
  • samvirkeorganisering
  • energi og miljø
  • styrer
  • e-handel
  • offentlig infrastruktur (veier, jernbane, elektrisitet, telekommunikasjon)
  • bedriftens samfunnsansvar
  • innovasjonsteori
  • reiseliv

Instituttet tilbyr undervisning på bachelor- og masternivå innenfor flere av områdene, og et doktorgradsprogram i innovasjon. En vesentlig andel av instituttets forskning er basert på eksternt finansierte forskningsoppdrag, særlig fra næringslivet og Norges forskningsråd. Fem forskningssentre er tilknyttet instituttet.

Del denne siden:

Til toppen