Institutt for rettsvitenskap har et av Norges største akademiske fagmiljøer innen forretningsjus og også et sterkt fagmiljø innen bedriftenes samfunnsansvar, bank og forsikring, politisk økonomi og klimastrategi.

Våre studenter får derfor tilgang til den nyeste forskningen og fagutviklingen innenfor disse fagområdene. Vi har en målsetning om å levere førsteklasses forskningsbasert undervisning formidlet på en læringseffektiv måte i alle våre programmer.

Institutt for rettsvitenskap består i 2015 av i alt 41 faglige, hvorav 16 med doktorgrad, 8 professorer og 5 doktorgradsstipendiater.

Forskning og formidling

Forskningen omfatter blant annt stiftelser, selskapsrett, skatte- og avgiftsrett, regnskapsrett, immaterialrett, bank- og verdipapirrett, europeisk politikk, energipolitikk og klimastrategier.
Instituttet arrangerer hvert år en rekke forskningsseminarer innenfor blant annet selskapsrett, eiendomsmegling, stiftelsesforskning og klimastrategier. Instituttets forskning presenteres på vitenskapelige konferanser og forskningsseminarer.

Til «Åpent Forum» med Gudmund Hernes inviteres ledende samfunnsaktører til samtaler om ledelseserfaringer. Gjester i Åpent Forum har vært Jonas Gahr Støre, Kåre Willoch, Gro Harlem Brundtland, Jens Ulltveit-Moe, Sylvia Brustad, Harald Norvik og Jørgen Randers.

Undervisning

Instituttets mål er å bidra med akademiske studieprogrammer av høy kvalitet på alle nivåer. Instituttet har en stor kursportefølje med ansvar for bachelor i økonomi og forretningsjus, bachelor i eiendomsmegling og bachelor i regnskap og revisjon (sammen med Institutt for regnskap, revisjon og foretaksøkonomi). Undervisning innen bank og forsikring, shipping og politisk økonomi hører også under instituttet.

På Master-nivå samarbeider vi med Institutt for regnskap, revisjon og foretaksøkonomi om Masterstudiet i regnskap og revisjon og om «major» i «Business Law, Tax and Accounting» på siviløkonomstudiet. Instituttet har dessuten en «minor» i Political Economy på siviløkonomstudiet.

På Executive-nivå har instituttet ansvar for Master of management-programmene Personal- og arbeidsjus og Grønn vekst. Videre har instituttet ansvaret for Skattemasteren og er sterkt involvert i Forsvarsmasteren og Skolemasteren, som er spesialiserte 15 stp. programmer på Executive. Instituttet bidrar også med kurs om energipolitikk og shipping på Executive MBA.

Del denne siden:

Til toppen