Markedsføring er det fagområdet som er spesielt opptatt av firmaets inntektsside gjennom fokus på omsetning, vekst, innovasjon og lønnsomhet.

Markedsføring

Institutt for markedsføring ved BI har forskere i den absolutte toppklassen. Dette gjør at våre studenter får tilgang til den nyeste forskningen og fagutviklingen innenfor markedsføring. Målsettingen er at våre kandidater skal arbeide for de beste bedriftene og kunne kvalifisere til lederstillinger hos disse. Vi etterlever vår målsetning ved å fokusere forskningsbasert undervisning formidlet på en læringseffektiv måte i alle våre programmer.

Et av Europas største fagmiljøer i markedsføring
Institutt for markedsføring er et av Europas største fagmiljøer i markedsføring. Fagmiljøet markedsføring på BI består i 2015 av i alt 43 faglige, hvorav 22 med doktorgrad, 11 professorer, 10 doktorgradsstipendiater samt 13 internasjonalt faglige.

En liste over våre topp akademiske publikasjoner viser frem instituttets forskning innenfor markedsføring som har satt store og viktige spor innenfor fagfeltet eller blitt publisert i de viktige Financial Times og ABS lister. I tillegg publiseres det ny forskning fra våre faglige i et høyt tempo.

Kvaliteten på forskningen og undervisningen gjenspeiles også i en rekke priser og utmerkelser instituttets faglige har mottatt gjennom årene.

Forskningen ved institutt for markedsføring skaper løsninger for bedrifter, utvikler teorier, og den har relevans. Dette får vi til gjennom tett samarbeid med en rekke norske og internasjonalt ledende bedrifter og gjennom et stort internasjonalt forskernettverk. 

Instituttets forskningskompetanse

  • Marketing Strategy - hovedfokus rundt markedsorientert ledelse, CRM, kunderelasjoner, salg, lønnsomhet, markedsføringskanaler, innovasjon og entreprenørskap og internasjonal markedsføring
  • Consumer Behavior - hovedfokus rundt kjøpsatferd, psykologi, og motiver til kjøp samt rasjonell og irrasjonell atferd rundt disse handlingene.
  • Marketing Modeling - hovedfokus rundt empiriske analyser, modellering, og økonometriske analyser av kjøpsatferd og bedrifters lønnsomhet. Faglige i denne disiplinen er eksperter i å anvende og systematisere eksisterende bedriftsdata og markedsdata inn i beslutningsmodeller. 

Bachelor- og masterstudier, executiveutdanning og doktorgrad

Institutt for markedsføring har fokusert sin kompetanse rundt fire bachelorgrader i markedsføring, én Master of Science-grad i strategic marketing management, executive-utdanningen med Executive Master of Management-programmet i markedsorientert ledelse samt doktorgradsutdanning i marketing.

Del denne siden:

Til toppen