Forskningsprosjekter

Instituttets forskningsprosjekter med ekstern finansiering er registrert i den nasjonale databasen Cristin.

Forskning ved Institutt for Strategi og logistikk

Forskningsprosjekter ved Institutt for strategi.

Prosjektatalogen gir mulighet til ulike søk. Benytt Tilbake til søkAvansert søk og du kan søke på for eks:

  • personer
  • prosjekttittel
  • periode fra - til
  • aktive/avsluttede prosjekter
  • finansieringskilder
  • alle BIs forskningsprosjekter


Forskningssentre

Deler av forskningsarbeidet ved instituttet er organisert i egne sentre:


Et kunnskapsbasert Norge
Forskningsprosjektet Et kunnskapsbasert Norge ble avsluttet i 2012. Utbyttet fra prosjektet presenteres i mange ulike fora for å sikre nødvendig forankring av tenkningen i næringsliv, offentlig forvaltning og blant politikere.

Se prosjektets egen hjemmeside: Et Kunnskapsbasert Norge

Del denne siden:

Til toppen