BIs Senter for byggenæringen skal tilføre den norske bygg-, anlegg-og eiendomsnæringen (BAE) et fagmiljø med en handelshøyskolevinkling. Senteret skal være et kontaktpunkt mellom BI og BAE-næringen.

Senteret feirer 10-års jubileum i høst 

I år er det 10 år siden Senter for byggenæringen ble etablert på BI. Vi markerer jubileet med et arrangement og lansering av en større satsning på BI innen BAE den 1. september for inviterte samarbeidspartnere.

Senteret har nå tatt over sekretariatet for Lean Construction Norge - LC-NO

Sekretariatet for LC-NO har nå blitt flyttet til BIs Senter for byggenæringen. Det er et ønske om å revitalisere nettverket, og alle gamle og nye medlemmer ønskes velkomne. Ta kontakt med Lena Bygballe for mer informasjon. Hjemmesiden til LC-NO er under oppdatering, men finnes nå på www.bi.no/leanconstruction.

 
Til toppen