Senter for Monetær økonomi (CME)

Senter for Monetær økonomi (CME)

Senter for monetær økonomi (CME) er en møteplass for akademikere og praktikere i finansmiljøet i Norge - fra både privat og offentlig sektor.

CME organiserer møter og seminarer hvor aktuelle økonomiske temaer med fokus på penge- og valutapolitikk, blir tatt opp. Hvert år publiseres også en rekke arbeidsnotater om makroøkonomiske problemstillinger, skrevet av både forskere og praktikere.

I februar hvert år presenterer CME en rapport om Norges Banks virksomhet, gjennomført på oppdrag fra Finansdepartementet. Hver vår arrangeres konjunkturseminar i samarbeid med Statistisk Sentralbyrå og dessuten holder sentralbanksjefen et CME-foredrag hver høst.

Se CMEs engelske sider for mer informasjon.

 
Til toppen