BI Senter for stiftelser utvikler og formidler forskningsbasert kunnskap knyttet til stiftelser. Dette innebærer blant annet formidling av forskning via seminarer, kurs og som samarbeids- og sparringspartner for stiftelser og offentlige organer.

Senter for stiftelser er tilknyttet Institutt for rettsvitenskap.

BI har omfattende kompetanse på stiftelser, fra ulike ståsted, som ledelse, jus, effektmåling, kapitalforvaltning, styrearbeid og governance, omdømme, markedsføring, søknadsprosesser etc. Senteret ønsker å bidra til oppbygging av et norsk kompetansenettverk på fagfeltet stiftelser.

 
Til toppen