-
Sentre, forskningsgrupper og andre initiativ

Senter for digitalisering

Hva er digitalisering, hvordan påvirker digitalisering markeder og muligheter, og hva skal bedrifter gjøre for å tilpasse seg digital konkurranse og utnytte digital teknologi?

Velkommen til senter for digitalisering!

Senter for digitalisering er et senter for anvendt forskning ved BI, under Institutt for strategi. Senteret ledes av Espen Andersen og Ragnvald Sannes, og knytter til seg en rekke personer ved BI og andre institusjoner og bedrifter i inn- og utland.

Espen Andersen

Førsteamanuensis Institutt for strategi og entreprenørskap +4746410452

Kontakt

Handelshøyskolen BI
Nydalsveien 37
0484 Oslo

Sentralbord: 46 41 00 00

 • Onsdag 9. Mars 2016 - Aftenposten

  De digitale nerdelovene

  Teknologi endrer vårt samfunn i rekordfart. Denne endringen drives av noen grunnleggende nerdelover som kan hjelpe ledere å forstå hvorfor det haster, og i hvilken retning utviklingen går. Silvija…

 • Onsdag 17. Februar 2016 - BI Business Review

  ABC i delingsøkonomi

  Hva er delingsøkonomi og hvorfor er det plutselig blitt så hot? Her er en liten video og artikkel som forklarer begrepet og sier noe om konsekvenser for kunder og konkurrenter. - Espen Andersen

 • Mandag 7. Desember 2015 - Dagens Næringsliv

  Ledere må kunne teknologi

  Digitalieringen gjør at teknologi nå er et topplederansvar, på linje med strategi, budsjett og organisasjon. Det kan ikke lenger delegeres til teknologer og konsulentfirmaer. Espen Andersen,…

Formålet med senteret er å øke dybde og utbredning av kunnskap om digitalisering av produkter og tjenester i Norge og i de bedrifter senteret samarbeider med. Senteret er engasjert i en rekke forsknings- og undervisnings- og formidlingsaktiviteter, og er en videreføring av Senter for teknologistrategi, opprettet i 2007. Videreføringen innebærer en dreining fra generell teknologiutvikling mot informasjonsteknologi i alle former, og en konsentrasjon av aktiviteter som tidligere har ligget under andre områder.