-
Sentre, forskningsgrupper og andre initiativ

Senter for digitalisering

Hva er digitalisering, hvordan påvirker digitalisering markeder og muligheter, og hva skal bedrifter gjøre for å tilpasse seg digital konkurranse og utnytte digital teknologi?

Velkommen til senter for digitalisering!

Senter for digitalisering er et senter for anvendt forskning ved BI, under Institutt for strategi. Senteret ledes av Espen Andersen og Ragnvald Sannes, og knytter til seg en rekke personer ved BI og andre institusjoner og bedrifter i inn- og utland.

Bilde av Espen Andersen

Espen Andersen

Førsteamanuensis Institutt for strategi og entreprenørskap +4746410452

Kontakt

Handelshøyskolen BI
Nydalsveien 37
0484 Oslo

Sentralbord: 46 41 00 00

Formålet med senteret er å øke dybde og utbredning av kunnskap om digitalisering av produkter og tjenester i Norge og i de bedrifter senteret samarbeider med. Senteret er engasjert i en rekke forsknings- og undervisnings- og formidlingsaktiviteter, og er en videreføring av Senter for teknologistrategi, opprettet i 2007. Videreføringen innebærer en dreining fra generell teknologiutvikling mot informasjonsteknologi i alle former, og en konsentrasjon av aktiviteter som tidligere har ligget under andre områder.