-
Digitalisering

Digitalisering for vekst og innovasjon

Unik læringsopplevelse i teknologiparken Sophia Antipolis

Digitalisering handler om å transformere virksomheten med smart bruk av teknologi. I samarbeid med Accentures Technology Lab og SKEMA Business School gir vi deg en unik mulighet til å lære hvordan du kan jobbe med digitalisering i egen virksomhet.

Digitalisering handler om å transformere virksomheten med smart bruk av teknologi. I samarbeid med Accentures Technology Lab og SKEMA Business School gir vi deg en unik mulighet til å lære hvordan du kan jobbe med digitalisering i egen virksomhet.

Andersen og Sannes Bli med til Antibes i Sør-Frankrike i oktober 2016, og lær av de ledende miljøene på digitalisering i teknologiparken Sophia Antipolis. Vi lover deg noen inspirerende dager. Gjennom presentasjoner, praktiske eksempler og demonstrasjoner av digitale løsninger får du oversikt over digitale muligheter. Vi ser på hva som kjennetegner ledere og virksomheter som er fremragende på digitalisering, og diskuterer hva som må til for å transformere din virksomhet.

Videre vil vi jobbe med case der vi går dypere inn i en problematikk og jobber frem mot mulige strategiske valg. Dette gir rikelig anledning til å drøfte utfordringer og søke ideer for egen virksomhet.

Filmen under gir deg et kort innblikk i kursinnholdet, presentert av de kursansvarlige selv, førstelektor Ragnvald Sannes og førsteamanuensis Espen Andersen.

(PS: Filmen gjelder for tilsvarende gjennomføring planlagt i oktober 2016, men innholdsmessig følges samme program.)

Fokusområder

  • Digitalisering av din virksomhet
  • Teknologisk utvikling, disrupsjon og konkurranseendring
  • Sammenhengen mellom teknologisk endring, organisasjonsendring og endring av strategi
  • Verktøy og teknikker for analyse av forretningsmessige muligheter med teknologi
  • Den digitale leder; transformatør eller følger med et digitalt "mindset"?
  • Digitale strategier og digitale løsninger¨

Hvem passer kurset for?

Kurset passer for topp- og mellomledere i privat og offentlig sektor som ønsker å ha et aktivt forhold til digitalisering.

Kurset gjennomføres på engelsk.

Gjennomføring

Nettverkselementet i et slikt kurs er vesentlig. Vi vil derfor stimulere til at de som deltar får rikelig anledning til å bli godt kjent med hverandre. Parallelt vil det bli lagt opp til et sosialt program med felles middager og diverse utflukter. Se fullstendig program.


Innkvartering på Royal Hotel Antibes
Deltakere tilbys mulighet for å bo på Royal Hotel, sentralt i Antibes. Dette hotellet blir også utgangspunkt for daglig felles busstransport til teknologiparken Sophia Antipolis, hvor undervisningen finner sted.