-
Artikkel

Forretningsforståelse for teknologer

Hvordan kan jeg som teknolog bedre forstå sammenhengen mellom teknologi, strategi og forretningsutvikling? Hvordan kan jeg i større grad bidra til bedriftens strategiske utvikling? Og hvordan skal jeg kommunisere teknologi med forretningssiden?

Andersen og Sannes walking

 

Dette kurset henvender seg til deg som jobber med teknologi og teknologiutvikling, men som i større grad ønsker å bidra i den strategiske utviklingen av virksomheten gjennom å se dette i forhold til de mulighetene teknologien gir.

Virksomheter som er gode på å bruke teknologi som et verktøy i strategisk forretningsutvikling kjennetegnes ofte av at de har en god dialog mellom forretnings- og teknologisiden. Det forutsetter en tospråklighet og gjensidig forståelse av roller og kompetanser. Teknologer som kan tenke strategisk og forstå forretningsmodeller fyller en viktig rolle.

Fokusområder
Kurset gjennomføres med en kombinasjon av foredrag, cases, oppgaver og diskusjoner med utgangspunkt i følgende tema:

  • Hvordan utvikler teknologi seg over tid og hvordan påvirker den forretningsbetingelser og -muligheter
  • Ulike teknologiers utvikling og hva som skjer med bransje- og konkurranseforhold når teknologier går gjennom ulike faser
  • Hvordan kan man selv skaffe seg en oversikt og forståelse for teknologiens rolle og utvikling innenfor sin bransje.
  • Strategi og strategiske endringer. Bruk av business case som verktøy fra mer generell utvikling og strategisk tenkning til konkrete tiltak og løsninger.
  • Business case som et verktøy for å kommunisere med ledere.

Som deltaker vil du bli oppfordres til å sende inn spørsmål og problemstillinger til foreleserne før samlingen. Deltakernes egne erfaringer er nyttige for å lære av hverandre samt knytte eksempler til teori og foredrag.

Praktisk informasjon
Undervisningen er fra kl. 09.00 - 16.00 hver dag. I etterkant av undervisningen dag 1 har vi en sosial nettverksmiddag som varer til ca. kl. 18.00 (denne er inkludert i kursavgiften).

Faglig ansvarlige for kurset, Espen Andersen og Ragnvald Sannes, gir deg her en kort introduksjon om hva du kan forvente å lære deg gjennom disse tre dagene.