-
Sentre, forskningsgrupper og andre initiativ

Senter for digitalisering

Hva er digitalisering, hvordan påvirker digitalisering markeder og muligheter, og hva skal bedrifter gjøre for å tilpasse seg digital konkurranse og utnytte digital teknologi?

Av noen forskningsaktiviteter kan nevnes:

  • The digital CIO - the role of the CIO in digitalization. Dette er et forskningsprosjekt der vi studerer hvor langt digitalisering har kommet i norske bedrifter, hvilken rolle CIO (IT-sjef) spiller i denne prosessen, og i hvilken grad og innenfor hvilke rammer digitalisering er på ledelsens agenda. Hovedaktiviteten er en sammenlignende spørreundersøkelse foretatt sammen med Center for Information Systems Research ved MIT og Handelshögskolan i Stockholm.
  • Online case teaching. Dette er et samarbeidsprosjekt med Bill Schiano, professor of Computer Information Systems ved Bentley University, Waltham, MA. Hensikten er å samle og systematisere kunnskap om online case-undervisning: Bruk av case-undervisning der foreleser og studenter hovedsaklig interagerer over Internett med digitale verktøy. Prosjektet skjer i samarbeid med Harvard Business Publishing og er en forlengelse av utgivelse av boken Teaching with Cases: A Practical Guide.
  • Informasjonsteknologi i verdikonfigurasjoner. Dette er et prosjekt i samarbeid med professor Øystein Fjeldstad med hensikt å beskrive og kategorisere informasjonssystemer innenfor verdikjeder, verdiverksteder og verdinettverk og utvikle strategier for bedrifter og organisasjoner basert på disse.