-
Senter for Monetær Økonomi (CME)

Pengepolitisk strategi – fra mandat til beslutninger

For fysisk deltakelse, vennligst med deg på nedenfor.
Foredraget vil også strømmes digitalt

Påmelding