-
Til kalender

Fremdeles eie mer i Europa og mindre i USA?

Referanseindeksen for aksjer i Statens pensjonsfond utland

Tirsdag
27
August
  • Starter:11.30, 27. august 2019
  • Slutter:13.00, 27. august 2019
  • Sted:BI - campus Oslo A2-030
  • Påmeldingsfrist:23. august 2019
  • Kontakt:Max-Emil King (max-emil.m.king@bi.no)
Meld deg på

Forskningssentrene CAPR og CME ved Handelshøyskolen BI inviterer til seminar. Finansdepartementet har bedt om Norges Banks vurderinger av den geografiske fordelingen og sammensetningen av referanseindeksen for aksjer. Norges Bank har også blitt bedt om å redegjøre for sine erfaringer med aksjeinvesteringer i fremvoksende markeder.  

Visesentralbanksjef Egil Matsen og investeringsdirektør Ole Christian Bech-Moen presenterer Norges Banks vurderinger.  Det vil være én eller to forberedte kommentarer til Norges Banks presentasjon. Deretter blir det anledning for salen til å stille spørsmål.

Enkel servering fra kl 11:00. Begrenset antall plasser.

 

Bakgrunn: Referanseindeksen for aksjer er basert på en markedsvektet indeks fra FTSE Russell. Aksjene i referanseindeksen tilordnes justeringsfaktorer fastsatt av departementet avhengig av landtilhørighet. Justeringsfaktorene innebærer at fordelingen mellom regioner avviker fra markedsvekter ved at en større andel investeres i Europa og en mindre andel i USA og Canada. Finansdepartementet tar sikte på å legge frem sine vurderinger av rammeverket og eventuelle endringer i sammensetningen av aksjeindeksen i stortingsmeldingen om Statens pensjonsfond våren 2020.

Kilde: Stortingsmeldingen om Statens pensjonsfond våren 2019, https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-20-20182019/id2639311/sec1