Hva mener vi med at alt er økonomi?

Uansett om du skal jobbe med mennesker, veldedighet, finans, ledelse, innovasjon, eller markedsføring, trenger du kunnskap om økonomi. Økonomi er kanskje ikke alt, men alt er økonomi.

Jorden har en begrenset mengde med ressurser. Økonomi er måten vi velger å fordele og prioritere disse ressursene på. Siden forhistorisk tid har vi delt, byttet eller solgt varer og tjenester til og fra hverandre – det er ikke noe nytt. Men valutaen, hva vi anser som verdifullt, har endret seg underveis, og er ikke lik for alle.

For mange er eksempelvis fritid en verdsatt del av livet. Mange kjøper seg tjenester for å få mer fritid. Vi bruker penger som valuta, men verdien er tid. Altså, er fritid økonomi. Så selv om økonomi handler om penger, så handler det ikke bare om penger. Økonomi er øyet som ser. Henger du med?

Nytt eksempel: Likestilling. Forskning viser at sysselsetting av kvinner fører til økende verdiskapning og BNP. Så når vi heier på likestilling, handler det ikke bare om kjønn og rettferdighet, men også om sunn og bærekraftig økonomi.

Er følelser økonomi?


Tradisjonell økonomisk teori bygger på idéen om at vi opptrer rasjonelt når vi tar økonomiske valg. Men Daniel Kahneman, forfatter av bestselgeren Tenke, fort og langsomt, mener noe annet. Han fikk nobelprisen i økonomi i 2002 for sin forskning på menneskelig psykologi, og argumenterer for at vi ofte tar valg basert på intuisjon og en følelse av hva som er riktig.

Det betyr at vi mennesker er mer følelsesstyrte enn vi kanskje liker å tro. Å kjøpe bolig for eksempel, er ikke bare en rasjonell affære. Å forstå konsumentenes behov og følelser er viktig innsikt, ikke bare for eiendomsmeglere, men for alle som har noe å selge.  

Før i tiden var økonomiens begrensninger større, både geografisk og teknologisk. I dag har store deler av verden en globalisert og digitalisert økonomi, hvor varer, tjenester, og arbeidskraft kan flyte nærmest fritt over landegrenser. Dette gir oss muligheter verden ikke har sett før.

Ved å forstå økonomi, kan vi bedre forstå oss selv, hverandre og verden. Vi sier ikke at økonomi er det eneste, vi sier ikke en gang at det er det viktigste, vi bare sier at økonomi er i alt. Og derfor mener vi at økonomi er noe av det nyttigste du kan lære deg, i en verden som stadig er i endring. Kunnskap om økonomi er makt.