Miljø er økonomi

Økonomi alene styrer ikke miljøet, men økonomiske avgjørelser kan ha enorme konsekvenser på miljøet.

Men det betyr også at det er en kraft som kan brukes i den motsatte retningen. Det er derfor Oljefondet nå kvitter seg med sine betydelige investeringer i olje- og gass. I fortiden har man valgt å produsere billig, men forurensende energi. Nå er insentivene større for å lage fornybare og bærekraftige energiløsninger.

Subsidier for fornybar kraft gjør det mer lønnsomt enn fossilbrensel, og finans gjør det mulig å balansere utslipp mot fornybar produksjon via klimakvoter.

Dette er bare noen av de mange økonomiske tiltakene som er nødvendige for at vi skal nå målene vi trenger om å redusere utslipp på verdensbasis.

For å redde verden, må vi forstå økonomi.