Samfunn er økonomi

Uten økonomi har vi heller ikke et samfunn. Det høres kanskje kynisk ut, men økonomi er mer enn bare penger og profitt.

Det er også hvordan vi velger å fordele ressursene våre. Hvis alle hadde sittet på sin egen tue og aldri delt, solgt eller kjøpt noe, ville vi heller ikke hatt et samfunn.

Økonomi er en anerkjennelse om at vi er avhengige av hverandre, og vårt forhold til økonomi definerer samfunnet vårt. Kommunisme og byttehandel er også former for økonomi.

Vi kan si at det er en del av den sosiale kontrakten som samler oss. Hva skjer med deg når du er for gammel til å jobbe? Hvordan kan vi ta imot de som ikke er en del av samfunnet vårt i dag?

Blir ressursene våre brukt feil, kan det velte nasjoner. Den franske revolusjonen oppsto på grunn av ujevn fordeling av velstand. Sovjetunionen falt etter at økonomien kollapset. Ulikheter står bak den politiske spliden som har oppstått i USA, Storbritannia og andre land.

God økonomi kan forvandle samfunnet vårt. Overskudd var en forutsetning for at antikkens Hellas kunne utvikle demokrati. Den norske velferdsstaten gjør at vi gang på gang topper listen over de beste landene å bo i. Den globale veksten etter andre verdenskrig har løftet majoriteten av mennesker ut av fattigdom for den første gangen i historien.

Samfunnsutvikling er derfor avhengig av økonomi. Skal du forstå og forbedre samfunnet, må du forstå økonomi.