Teknologi er økonomi

De teknologiske endringene vi ser i dag er drevet av økonomi.

Kraftigheten av datamaskiner har økt eksponentielt de siste 50 årene. Grunnlaget for dette ble formulert allerede i 1965 av Gordon Moore, en ansatt hos teknologiselskapet Intel, og har siden blitt kjent som Moore’s Law.

Kort fortalt forutså Moore at kapasiteten til en databrikke vil doble seg årlig, mens kostnaden var lik. Denne spådommen – med modifikasjoner underveis – har holdt seg helt til nå.

Det er slik vi har kommet oss fra datamaskiner som fylte hele rom, til dagens smarttelefoner, smartklokker, og smartbiler. Databrikkene har samme fysiske størrelse, og koster mindre, samtidig som de blir bedre og bedre.

Dette gjør at markedet vokser i skala, datakraft blir tilgjengelig for folk flest, og entreprenører slik som Steve Jobs eller Mark Zuckerberg får muligheten til å bruke denne kraften til å starte noe helt nytt.

Og for nystartede bedrifter er det et annet økonomisk prinsipp som er nøkkelen: nettverkseffekten. Jo flere som bruker en tjeneste, jo mer verdi får den tjenesten.

Det er derfor det er vanskelig å starte nye sosiale medier – hvordan konkurrer du med verdien av Facebooks milliarder av brukere? Og hvorfor skal noen lage en konto et annet sted, når man har alle vennene sine i nettverket?

Effekten kan lede til en positiv feedback loop, og på sikt lede til monopolisering, hvor én bedrift eller tjeneste sitter på all verdien.

Etter hvert som teknologien blir en større og større del av livene våre, er det slike ting man må være klar over for å sikre seg suksess i framtiden.