-

ORGANISASJONSUTVIKLING OG HUMAN RESOURCE MANAGEMENT

Her er vårens kurs for deg som vil lære hva som skal til for å bidra til verdiskapning, ønskede utviklingsprosesser og måloppnåelse.