-
Bank og forsikring

Autorisasjon for forsikringsmeglere

Vår autorisasjon bygger på en kombinasjon fagutdanning og praksis, der utdanningen består av kurs som tilbys av BI. Målet med autorisasjonsordningen er å heve det faglige nivået blant de ansatte i næringen.

Autorisasjonsordningen tilhører Norske Forsikringsmeglers Forening. Målet med ordningen er å sikre et høyt faglig nivå blant de ansatte i næringen, til nytte for både kunder og selskap.

Høsten 2018 endret Norske Forsikringsmegleres Forening (ForsikringsMeglerne) autorisasjonsordningen sin. Den nye autorisasjonsutdanningen består av tre obligatoriske kurs på til sammen 30 studiepoeng; ett kurs på 15 studiepoeng samt to 7,5 studiepoengskurs. 15-poengskurset er et kurs beregnet på forsikringsbransjen generelt, de to 7,5-poengskursene er utviklet spesielt for Forsikringsmeglerne.

For å oppnå autorisasjon, må kursene fullføres med karakteren C eller bedre. I tillegg stiller ForsikringsMeglerne krav om praksis. Se ForsikringsMeglernes nettsider.


For dere som allerede er i gang med et autorisasjonsløp etter gammel ordning, er det laget overgangsordninger. Vil du vite mer, ta kontakt med oss. 

Ina Due-Tønnessen,e-post: ina.due-tonnessen@bi.no


Kurs som inngår i autorisasjonen:

Etter fullført og bestått eksamen i de tre kursene Forsikringsmeglerrollen – liv, pensjon og skade, Forsikringsmeglerrollen – marin og energi, reassuranse og rammebetingelser og Compliance, jus og etikk for forsikringsnæringen utgjør de til sammen et bachelorprogram som kan benyttes i den fleksible Bachelor of Management-graden.