-
Tilbake

Finansiering av studiene

Logo picture

Videreutdanning er en smart investering i egen karriere, men gode investeringer er sjelden gratis. Her finner du informasjon om hvordan du kan finansiere studier på BI, i tillegg til hva de ulike kursene og programmene koster.  

Når det gjelder finansiering er det greit å vite at du som student er berettiget til å søke om lån og stipend fra Statens lånekasse for utdanning, så lenge du har minst 50 % studiebelastning (dvs. minst 15 studiepoeng per semester).  

Over halvparten av våre studenter får deler eller hele studiet dekket av arbeidsgiver.

Hvis dette er noe du er interessert i, kan vi anbefale vår liste med gode grunner til å investere i en faglig oppgradering for den ansatte.  

Det er også verdt å nevne at alle utgifter bedriften har i forbindelse med din utdanning er fradragsberettiget, (så lenge du har vært ansatt i minst ett år). I tillegg blir du som arbeidstaker ikke fordelsbeskattet hvis arbeidsplassen dekker utgifter til videreutdanning, forutsatt at du oppfyller visse krav.  

Kort fortalt er det tre hovedveier til finansiering:

 • Lån:
  - Lånekassen
  - Andre banker

 • Arbeidsgiver: 
  - Via HR eller nærmeste leder
  - Fra en pott tiltenkt oppgradering av kompetanse
 • Fagforening:
  - Fullfinansiering eller mindre bidrag

Les mer om finansiering av deltidsstudier på BI