-
Tilbake

Kvalitet i klasserommet

Logo picture

BI er den eneste Triple Crown-akkrediterte skolen i Norge. Det betyr at foreleserne våre leverer på et internasjonalt toppnivå. For å oppnå denne triple akkrediteringen, som kun 1% av verdens handelshøyskoler kan vise til, må utdanningen du får fra oss være i verdensklasse.

Som student betyr det at du møter forelesere som holder det høye nivået som kreves for å oppnå de største internasjonale akkrediteringene. Dette bidrar til å gjøre deg mer attraktiv for arbeidsgivere ‒ og beviser at våre kurs og programmer holder en særs høy faglig kvalitet.   

Våre forelesere bruker aktivt caseoppgaver som studentene kan relatere seg til i undervisningen, og i flere av våre programmer inviterer vi foredragsholdere fra næringslivet inn i klasserommet.  

I vinter inngikk BI også en allianse med seks andre internasjonale handelshøyskoler for å optimalisere digital undervisning for fremtidens studenter. Målet er ikke å erstatte den tradisjonelle klasseromsundervisningen, men å kunne tilby fleksible undervisningsalternativer på tvers av landegrenser og individuelle studenters behov.  

En undersøkelse fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viste også at BI er blant de tre beste på undervisningskvalitet i Norge. 3 av 4 BI-studenter svarer at de er fornøyd eller svært fornøyd med kvaliteten på undervisningen ved skolen.  

Her kan du se noen av foreleserne du møter på BI i aksjon, i forbindelse med seminarserien Lederens Verktøykasse: 

Er ledelse en truet kultur?

Hvordan få dine ansatte til å blomstre?

Kundene dine lyver!