-
Tilbake

Gode grunner til faglig oppgradering

Logo picture

Videreutdanning er nyttig for både arbeidstaker og arbeidsgiver. Her har vi prøvd å forklare hvorfor, enten du selv har et ønske om en faglig oppgradering ‒ eller om du er en leder som vurderer å sende ansatte til BI.  

Løfter prestasjonene: Undersøkelser, både fra BI og andre, viser at ansatte er mer tilfreds i jobben etter endt utdanning, og at flertallet av ledere mener de samme kollegene presterer bedre etter studiene. I tillegg viser undersøkelser at ansatte er mer effektive i sin virksomhet etter å ha fullført videreutdanning.  

Få hjelp fra arbeidsgiver: Dersom bedriften man jobber i har et stort behov for den kompetansen du ønsker å tilegne deg, er det mye større sannsynlighet for at ledelsen støtter deg i prosessen ‒ både økonomisk og tidsmessig.  

Økt motivasjon: En motivert og inspirert medarbeider med ny kompetanse og nye ferdigheter er en verdifull ressurs for enhver bedrift.  

Skattefordel: Så lenge den som ønsker å studere har vært ansatt i minst ett år, er alle bedriftens utgifter knyttet til utdannelsen fradragsberettiget.  

Kartlegg bedriftens behov: Hvis bedriften står overfor stor omstilling og forretningsutvikling, kan det være en god idé å ta initiativ til en kartlegging av fremtidens kompetansebehov. Resultatene av en slik analyse kan gi en pekepinn på hva slags kunnskap arbeidsgiver trenger, og som arbeidstaker eventuelt kan tilegne seg.  

Verdifull innsikt: Det er mulig å skrive om egen virksomhet i prosjektoppgavene på mange av kursene og dermed skapes det verdifull innsikt for bedriften.

Vis lojalitet: Dersom du ikke har noen planer om å bytte jobb, viser du lojalitet overfor sjefen ved å presisere at du liker jobben og har tenkt til å bli etter at studiene er fullført.  

Større nettverk: Å studere på BI innebærer muligheten til å bygge nettverk med nye, spennende mennesker, som igjen kan resultere i nye kunder og kontakter for både den ansatte og arbeidsgiver.  

Timing is everything: Jo tidligere arbeidsgiver blir informert om en ansatt som ønsker å videreutdanne seg, desto enklere blir det for vedkommende å planlegge og tilrettelegge for hvordan jobb og studier kan kombineres.