-
Tilbake

Studietur til Zürich

Logo picture

Den største byen i Sveits og universitetsbyen med landets ledende handelshøyskole er destinasjonene du reiser til i masterprogrammet Governance: Risikostyring, compliance og internrevisjon.  

I henholdsvis Zürich og St. Gallen får du et internasjonalt perspektiv på internrevisjon og corporate governance, og hvordan dette praktiseres i ulike miljøer. 

En av foreleserne dine er professor Flemming Ruud, som både er ansatt ved BI og universitetet i St. Gallen. I tillegg møter du også andre eksperter fra universitetet, samt forelesere fra internasjonalt orienterte sveitsiske bedrifter, offentlig forvaltning og organisasjoner.  

Les mer om programmet her: