-
Studieomaten

HVA FORTELLER STUDIEOMATEN DEG?

Studieomaten viser hva som er viktig for deg når du skal velge studie, og gir deg en helt unik profil! Husk at det er umulig å score høyt eller lavt på alt. Fokuser på de profilvariablene der du scorer høyt – det er de som er viktigst for deg.

Forslag til studieprogrammer

Studieomaten gir deg også forslag til studieprogrammer som kan passe for deg. Det gjør den ved å sammenligne profilen din med bachelorstudentene på hvert studieprogram på BI. Du får se hva de som ligner på deg ofte studerer.

Bedre beslutingsgrunnlag!

Studieomaten er ingen fasit, men vil forhåpentligvis gi deg et bedre utgangspunkt når du skal velge studie. Dette utgangspunktet har to viktige dimensjoner: en karriereforankring som er basert på hvem du er, og en fremtidsretning som indikerer hvor du skal.

Hvem du er: din karriereforankring

Hvem du er defineres av samspillet mellom faginteresser og samhandling. Når du plotter inn de to i oversikten under, får du en bedre forståelse av hvilket fundament som er viktigst for deg når du skal ut i jobb.

Hvor du skal: din fremtidsretning

Hvor du skal defineres av samspillet mellom personlig motivasjon og økonomisk ambisjon. Når du plotter inn disse to i oversikten under, får du en klarere forståelse av hva det er som driver deg fremover.

Finn ditt utgangspunkt