-
Studieomaten

Motivasjon

Hva er aller viktigst for deg, og for fremtiden din? Hva er det som driver deg fremover? Studieomaten kartlegger deg innenfor to områder: personlig motivasjon og økonomisk ambisjon.

PERSONLIGE MOTIVASJONER

Personlige motivasjoner er det som er viktig for deg, som ikke handler om penger. Alle må ha en inntekt, men det er mye annet som også betyr noe, og for noen veier disse tingene tyngst. Det er mange slags personlige motivasjoner, som kan prege både livet og jobben.

Et selskap du er stolt av

Selvfølelsen er ofte viktig for deg når du vil jobbe i et selskap du er stolt av. Det kan handle om følelsen av å være dyktig, ønsket om å lære av de beste, jobb i en 
nyskapende bransje eller verdier du identifiserer deg med.

Gjøre noe eget

Følelsen av eierskap er ofte viktig for deg når du motiveres av å skape noe eget. Du vil ha full frihet til å ta alle avgjørelser, og tilfredsstillelsen av å starte med to tomme hender og bygge opp noe som er ditt.

Frihet til å bestemme selv

Frihetsfølelse er ofte viktig for deg når du motiveres av å bestemme selv. Du vil være uavhengig av andre, ikke forholde seg til en sjef og styre arbeidstiden og arbeidsstedet slik det passer deg.

En internasjonal karriere

Eventyrlyst og nysgjerrighet er ofte viktig for deg når du motiveres av en internasjonal karriere. Du vil lære språk, bli kjent med  kulturer og oppleve nye ting – eller skape internasjonalt samarbeid og forståelse.

Mulighet til å skape endring

Visjoner eller idealisme er ofte viktig for deg når du motiveres av å skape endring. Du kan drømme om alt fra å gjøre verden grønnere og mer rettferdig, til å revolusjonere en bransje eller hele måten vi lever på.

Utnytte kreativiteten din

Ønsket om å formidle noe er ofte viktig for deg hvis du motiveres av å utnytte kreativiteten din. Du vil være med å skape opplevelser eller fortelle historier som vekker følelser og inspirasjon hos andre. 

Stor variasjon og stadig noe nytt

Nysgjerrighet og spenningssøking er ofte viktig for deg når du motiveres av variasjon. Du vil kanskje unngå kjedsomhet og rutiner, stadig lære nye ting eller ha lyst til å bruke mange forskjellige sider av deg selv.

ØKONOMISK AMBISJON

Økonomisk ambisjon handler om penger. Alle må ha en inntekt, og for noen er penger viktigere enn for andre, ofte av ulike årsaker. Det kan handle om trygghet, komfort, status eller muligheten til å nyte livet eller skjemme bort de du er glad i.

Studieomaten scorer økonomisk ambisjon på en tredelt skala: fra trygg, stabil inntekt, til godt betalt jobb og helt opp til egen formue.

Trygg, stabil inntekt

Trygg, stabil inntekt ligger nederst på skalaen for økonomisk ambisjon. Her er ikke høy lønn det viktigste. Penger er mest en trygghet og nødvendighet for å leve.

I dine øyne er godt liv noe annet enn det man kan kjøpe. For eksempel nok fritid til å slappe av med venner og familie, eller lese eller drive med sport eller andre ting du synes er gøy. Høy lønn er ikke så viktig for deg, du vil heller jobbe med noe du er interessert i.

Godt betalt jobb

Godt betalt jobb ligger midt på skalaen for økonomisk ambisjon. Her er god lønn ganske viktig for god livskvalitet, og en god karriere er veien til dette.

Et godt liv for deg er fylt av god mat og drikke. Og spennende reiser, et trygt, fint hus og kanskje en hytte på fjellet. Et slikt liv krever en god økonomi, så du kan nyte hverdagen og ta vare på de du er glad i. Penger er ikke alt, men du tenker også det er litt sannhet i at man kan kjøpe seg en bedre hverdag. Derfor er lønn med i vurderingen i en fremtidig jobb.

Egen formue

Egen formue ligger øverst på skalaen for økonomisk ambisjon. Her er penger virkelig viktig, og målet for et vellykket liv. Det er verdt å jobbe hardt og satse høyt for.

For deg er det gode liv et liv helt uten økonomisk begrensning. Du vil ha det beste av det beste for deg og dine, og tenker luksus er helt på sin plass. I dine øyne er penger helt essensielt, fordi det gir deg den livsstilen, statusen og innflytelsen du ønsker deg. Du vil ha din egen formue, og er villig til å satse høyt og jobbe hardt for å komme dit.