-
Studieomaten

Samhandling

Hvilken rolle liker du best når du jobber med andre? Studieomaten kartlegger deg først på hvilken lagrolle du foretrekker i en gruppe, og så om du er orientert mot samarbeid eller konkurranse. Orienteringen farger lagrollen din.

LAGROLLER

Lagleder

Som lagleder får du mest energi av å lede, og har lett for å ta en lederrolle. Du kan være lagleder fordi du føler stort ansvar for andre, eller fordi du har store ambisjoner. Du kan være en demokratisk leder som samarbeider eller en bestemt og målbevisst visjonær. Disse nyansene farges av orienteringen din, men du bør uansett søke en lederrolle for å trives. 

Lagspiller

Som lagspiller får du mest energi av å jobbe i gruppe, på samme nivå som andre. Du kan være lagspiller fordi du er fleksibel og liker fellesskap, eller fordi du liker rusen av å vinne sammen. Kanskje vil du bare ha en passe mengde ansvar. Rollen farges av orienteringen din, men du bør uansett finne en jobb hvor du jobber på et team, da vil du trives best.

Individuell bidragsyter

Som individuell bidragsyter får du mest energi av å jobbe alene. Du kan like deg på sidelinjen og å bidra inn til teamet, eller foretrekke å jobbe alene fordi det skjerper deg i konkurransen. Kanskje tenker du best uten forstyrrelser, eller liker å prestere selv. Dette farges av orienteringen din, men du vil uansett trives best i en selvstendig jobb.

ROLLEORIENTERING

Samarbeid

Uansett om du er lagleder, lagspiller eller individuell bidragsyter trives du best med samarbeid. Du motiveres av at folk hjelper hverandre og får energi når stemningen er god. Du tror på diplomati og omsorg, og trenger ikke nødvendigvis press for å prestere bra.

Konkurranse

Uansett om du er lagleder, lagspiller eller individuell bidragsyter trives du best med konkurranse. Du motiveres av tanken på å vinne, får energi av motstand og blir skjerpet til å anstrenge deg mer. Du har høye ambisjoner og fungerer sannsynligvis best under press.