-

 

 

 

 

ENTREPRENØRSKAP =
BUSINESS

Skaper, utvikler, innovatør, gründer – kjært barn har mange navn. Uavhengig av hva du kaller det, så handler det om å se muligheter og løsninger for å lage nye produkter og tjenester folk trenger og vil ha. Det handler om å lage noe helt nytt fra skrætsj, forbedre noe som allerede eksisterer eller finne nye bruksområder for gamle idéer. 61 % av alle næringer i Norge driver med innovasjonsaktiviteter. Så, det trengs folk som forstår seg på mennesker og evner å tenke utenfor boksen. Det viktigste er ikke å ha den mest kreative ideen, men å være best til å realisere den du har.

Akkrediteringer