-

Hva kan jeg bli?

Hjelper vekstbedrifter med å få lån

Anders Furset fikk jobb i en startup som knytter investorer til bedrifter i vekst.

  • Navn: Anders Furset
  • Stilling: Kredittanalytiker
  • Arbeidsgiver: Funding Partner
  • Bachelor i finans

Forretningsideen til FundingPartner er å være et bindeledd mellom investorer og bedrifter som trenger finansiering. Bedriftene får tilgang til et nettverk med tusenvis av investorer som ønsker bedre avkastning enn det de kan få i banken.

― Vi lanserte vårt første lån i september 2018 da vi fikk konsesjon fra Finanstilsynet. Siden oppstart har vi formidlet 45 lån på totalt 129 millioner kroner, forteller Anders som er kredittanalytiker i FundingPartner.

Finanstilsynet stiller strenge krav til hvordan man opererer, derfor må man ha konsesjon. FundingPartner har tillatelse til å drive virksomhet som betalingsforetak og er registrert som låneformidler.

Anders starter som regel arbeidsdagen klokken ni på morgenen.

― Vi begynner med en runde hvor vi alle forteller hvilke oppgaver som skal løses i løpet av dagen. Slik holder vi hverandre ansvarlige for det vi får gjort, og det vi ikke får gjort. Dette gjør det også enklere å fordele oppgaver til andre i teamet, og prioritere det som haster mest.

Gjennom dagen jobber Anders med ulike case. Han ser på lånesøknader som har kommet inn og har møter med de som søker lån. På de mest aktuelle casene lager han memoer og modeller til kredittkomiteen.

Analyserer selskaper og lånesøknader

― Det er forskjellige typer bedrifter som søker lån hos oss. Mange hører til innenfor eiendomssektoren. Ellers er det mest vekstselskaper, altså selskaper som allerede har en god vekst, men som ønsker å gjøre det enda bedre.

Disse selskapene trenger arbeidskapital, for eksempel til å investere i nytt produksjonsutstyr, forklarer Anders. Prosessen starter med at bedriften sender inn en lånesøknad, og inviteres deretter til et møte dersom søknaden er aktuell.

― Deretter gjennomgår vi alle dokumentene, og ser på mulige finansielle modeller. Vi jobber oss videre mot kredittkomiteen hvor vår endelige beslutning tas, altså om vi skal formidle lån eller ikke.

Anders og kollegene foretar en risikoanalyse hvor de i hovedsak ser på to ting:

― Det første er betjeningsevnen. Da ser vi for eksempel på budsjetter og andre kalkyler som selskapet har laget. Vi ser også på hvordan selskapet har gjort det historisk. Det andre er muligheten for sikkerhet. For eiendom tar vi for eksempel alltid pant i eiendommen som skal finansieres. For typiske vekstselskaper kan det ofte være mulighet for pant i varelager eller fordringer.

Tilbyr løsninger til de små

― Typisk for større selskaper er at de har en kapitalstruktur som består av litt banklån, litt obligasjonslån og litt egenkapital. Dette ser man hovedsakelig hos selskaper som på størrelse med Telenor, Aker og andre børsnoterte selskaper, forklarer Anders.

Markedet for obligasjonslån er gjerne ikke tilgjengelig for mindre bedrifter i Norge. Derfor tilbyr FundingPartner et produkt som gjør at disse bedriftene kan få samme kapitalstruktur som de større selskapene.

Anders og kollegaene hans gjør en grundig due diligence, og ser på både på tallene og menneskene i selskapene. Nåløyet for å få lån via investorer er ganske trangt. Anders forteller at kun omkring en til to prosent av lånesøknadene ender med et ja.

Givende arbeidsmiljø

― Arbeidet er givende, og jeg ser alltid frem til en ny dag på jobb. Vi sitter på StartupLab på Forskningsparken som er en sammensetning av mange startup selskaper innenfor teknologi. Dette skaper en spennende atmosfære, og man får mange spennende kontakter.

Anders startet karrieren sin som intern i et lite oppkjøpsfond direkte etter bacheloren i finans på BI. Deretter startet han som intern i FundingPartner og fikk fast jobb noen måneder etterpå. Han synes det er motiverende å jobbe i et sterkt team med kollegaer som har bakgrunn fra ledende selskaper innen finans. Fagmiljøet gjør at han lærer mye og videreutvikler seg hele tiden.

― Her har jeg tenkt å jobbe en god stund til før jeg eventuelt utdanner meg videre med en MBA, avslutter Anders.

 

 

Akkrediteringer