-

Hva kan jeg bli?

Serverer matentreprenører muligheter

I en tom og nedslitt hall på kaia i Oslo ble Kaja Skovborg-Hansen ansatt som daglig leder for et unikt restaurantkonsept. De første dagene gikk til å børste vekk motorolje fra det gigantiske gulvet.

Mathallen Vippa ligger på kaia i Oslo, noen steinkast unna de travleste knutepunktene. Bygningen er svær, og det er høyt under taket. På det store gulvet er det plassert ut mange langbord og langs veggene er det en rekke matboder som serverer sine egne spesialiteter. Langbordene gir gode muligheter for at mange venner kan samles for å spise, mens maten kan bestilles fra boder etter eget ønske. Daglig leder for alt dette heter Kaja Skovborg-Hansen.

― På 1970-tallet var bygningen et sukkerskur. Da vi flyttet inn, var det tollvesenet som fortollet biler her. Det var flere centimeter med diesel på gulvet da det ble vår tur til å bruke bygningen. Og den var for øvrig uisolert. Så da var det bare å begynne i den ene enden og starte byggeprosessen – det tok nesten et helt år, forteller Kaja som har holdt på her siden 2016.

Kaja har en bachelor i markedsføring fra BI, og bacheloroppgaven hennes handler om hvordan det lokale næringslivet kan styrkes, samtidig som at man beholder de menneskelige ressursene.

Har ikke kontorplass

― Min rolle er å være både prosjektleder og daglig leder. Jeg holder i de daglige oppgavene som markedsføring, økonomi, sosiale medier, planlegging og så videre – og selvsagt kontakt med de ansatte.

Til å hjelpe seg har Kaja flere ansatte i heltidsstillinger hvert sitt ansvar for områder som bar, servering, booking, renhold og drift. Hun jobber mye på gulvet selv også.

― Jeg er ingen kontorrotte. Jeg har faktisk ikke noe kontor. En daglig leder må ikke bare tenke på det administrative, for da tas det ikke alltid gode nok beslutninger – lederen må kjenne bedriften best mulig. Man må jobbe sammen med de ansatte for å forstå bedriften, vite hvilke utfordringer som finnes og bedre vite hvordan ting kan løses best mulig.

Kaja forteller at en fare med slik «på gulvet»-ideal er at man kan gape over for mye og brenne seg ut.

― Jeg har nok en tendens til å steppe inn der det trengs, for eksempel hvis jeg ser at det blir litt kø ved kassen, da kan det bli for mye jobb totalt sett. Dette er min første faste jobb, så jeg er nok ekstra ivrig. Og læringskurven har vært, og er fortsatt, bratt.

"Vippa er ikke bare en mathall, men et sted der folk kan få meningsfulle liv og jobbe med det de brenner for."

Konseptet Vippa

Det er Heidi Bjerkand fra Credo restaurant som er idémakeren for konseptet Vippa. Kaia forteller at Heidi har hatt ideer om kretsløpet, bønder, produsenter og hele det grønne perspektivet. Deretter ble Kaia hyret inn som daglig leder.

― Hun har støttet meg hele tiden. Jeg tror det er veldig viktig at når man satser på unge ledere, bør man gi dem støtte underveis. Man kunne satset på mange flere unge folk hvis de bare ble fulgt opp etter ansettelsen, for det kan være utfordrende å være leder, forklarer Kaja.

Hun forteller også at man på Vippa jobber mye med det sosiale og bærekraftige, og at man hele tiden utvikler konseptet.

― Vi har flere ideer og lurer på om vi for eksempel kan dyrke noe her i lokalene, og kanskje kan vi bruke taket til noe artig?

Lekegrind for gründere

Flere av de som starter restaurant på Vippa, har aldri drevet restaurant før.

― Vippa skal være en lekegrind hvor vi inviterer bønder, produsenter og kokker. Vi passer på at vi får både erfarne og uerfarne restaurantører. Vi tenker at folk må kunne forsøke å starte opp en restaurant og teste ut sitt konsept for se om det fungerer. Så håper vi at de som starter opp inne i Vippa, kan oppdage at det finnes større muligheter utenfor. Men det spennende for gjestene våre, er at de finner ulike konsepter her inne og kan på den måten ha en spennende matopplevelse, forklarer Kaja.

Kaja er selv grepet av visjonen og konseptet Vippa.

― Jeg skulle ønske at alle kunne reise ut for å besøke en bonde og kjenne på råvarene og jorda. Men Vippa kan i alle fall være et bindeledd slik at folk kommer nærmere råvarene, avslutter Kaja.
 

Akkrediteringer