-

Hva kan jeg bli?

Ansvarlig for avgjørende beslutninger

– Jeg skal innrømme at det var litt nervepirrende i starten. Plutselig sitter du med mye ansvar i en svært kapitalintensiv bransje.

Ruben Langvik

Som aviation logistics coordinator i Aker BP har Ruben ansvar for å opprettholde effektiv operasjonell helikopterdrift på oljeinstallasjonene deres i Nordsjøen. Dette er en potensiell flaskehals, som krever økonomiske muskler og kan innebære høye kostnader om det skulle skje en feil i noen av leddene. Med andre ord, han har mye ansvar.

 – Det er spennende å jobbe autonomt, og det fører til en del mestringsfølelse. Samtidig er det også en bratt stigning i kompetanse når jeg selv har hovedansvaret. Men jeg merker at jeg ble relativt fort komfortabel og selvsikker i stillingen min.

Forutsigbarhet i alle ledd

Når det blir meldt inn behov og aktiviteter i Nordsjøen, som kan variere mellom alt fra brønnoperasjoner, vedlikehold, renovering og oppbemanning av normalt ubemannede flankeplattformer, er det Rubens ansvar for å organisere transportlogistikken.

 – Vi planlegger alltid minimum to uker frem i tid på alt av personell og cargo som skal på helikoptrene, slik at det er forutsigbarhet for alle ledd. Selvsagt er det en del ad hoc og hasteendringer som kommer underveis, og så har været veldig mye å si for om alt lar seg gjøre som planlagt.

Væravhengig bransje

Været er en påvirkende faktor, og de har en hel vegg med TV-skjermer foran seg på kontrollrommet som hjelper dem med å ha god oversikt. Her vises alt av informasjon om flyprogram, værforhold, KPI-er, samt direktevideo fra landingsplattform på hver installasjon offshore slik at de både kan se når den lander og hvordan værforholdet er der ute. Tåke, vind, bølgehøyde, og «Triggered lightning» er flere ting som kan føre til komplikasjoner.

 – Oljebransjen er en omfattende og kompleks bransje med mange ledd i alle beslutningsavgjørelser. Det er ofte forskjellig prioritering på personell og grad av hast for å få dem ut, og det er viktig med god forståelse for hierarkiet når avgjørende beslutninger må tas. Spesielt når det haster – som det ofte kan gjøre når værgudene ikke er på vår side.

Stolthet i stillingen

Ruben har lært mye om optimalisering og synergieffekter satt i praksis. Det er stort fokus på å proaktivt observere potensielle flaskehalser som kan dukke opp, samt å ha 
en løsning klar på forhånd slik at de alltid er beredt.

 – Jobben er utrolig spennende. Aker BP er en stor aktør som har vært og vil være viktig for Norges velferd og økonomiske suksess. Jeg føler stolthet i å jobbe for et slikt selskap. 

Akkrediteringer