-

 

 

MUSIKK =
BUSINESS

Det går fint an å leve av musikk uten å være musiker. Kulturlivet trenger folk som passer på at publikum kommer, at arrangementer går i pluss og noen som forstår konsekvensene av den lille skriften nederst på siden. Dess proffere apparatet rundt artisten er, dess større sjanse er det for å lykkes. Musikk og kultur er viktig for enkeltmennesker og for samfunnet. Noen må sørge for at flest mulig får glede av det – noen må lede an og styre sjappa.

Akkrediteringer