-

 

 

SAMFUNN =
BUSINESS

Norge er et av verdens lykkeligste land. Forskere mener at dette er et resultat av flere ting, men velferdsordningene er én viktig faktor. I tillegg har vi høy tillit til både staten og hverandre, og vi opplever stor grad av frihet. Et trygt og velfungerende samfunn er til glede for alle, og det finnes så uendelige mange muligheter til å bidra! Det trengs folk som vil bruke kunnskapen sin til å forstå og løse små og store utfordringer. Folk som kan bygge nettverk, knuse tall, styre prosjekter og lede andre. Uansett hva du interesserer deg for, så er det en plass til deg rundt bordet.

Akkrediteringer