-
Logo picture

Master

MAKE IT YOUR BUSINESS

BI samarbeider tett med næringslivet og jobber kontinuerlig med å tilpasse oss morgendagens arbeidsliv. Ved å ta en master på BI, bygger du kompetansen din på dette grunnlaget.

  • Næringslivet

    Hør hva næringslivet tenker om fagområdet sitt og hva de mener er viktig for deg som vurderer studier.
  • Masterstudier

    Du kan velge følgende masterstudier på heltid
  • Akkrediteringer