-

 

BÆREKRAFT =
BUSINESS

Bærekraft står endelig øverst på agendaen. Politikere er opptatte av det, konsumenter er opptatte av det, og ikke minst bedrifter er opptatte av det. Men bærekraft er ikke noe nytt. Begrepet «bærekraftig utvikling» ble først brukt i rapporten Vår felles fremtid fra 1987, utgitt av Verdenskommisjonen, som den gang ble ledet av Norges daværende statsminister, Gro Harlem Brundtland. FN spesifiserer at bærekraftig utvikling består av tre dimensjoner: sosiale forhold, miljø og klima og økonomi. Det posisjonerer BI og våre programmer midt i smørøyet av problemstillingene tilknyttet bærekraft. Og betydningen, hva bærekraft står for, er noe som har vært en sentral del av business, alltid. For å lykkes med business, må den drives bærekraftig. Derfor er det også naturlig at bærekraft er en viktig bærebjelke i BIs masterprogrammer og vil bli en viktig del av din utdanning.

Akkrediteringer