-

Hva kan jeg bli?

En sosial tallknuser

Vibeke liker å forstå hvordan ting henger sammen og jobbe med tall. Men hun er også glad i å møte mennesker og jobbe i team. I Deloitte får hun begge deler.

Som revisor må man være interessert i bedrifts- og samfunnsøkonomiske sammenhenger, glad i tall, kunne tenke analytisk og klare å se konsekvenser av handlinger for regnskapet, og samtidig være sosial og utadvendt. Arbeidsoppgaver Vibeke trives godt med er å bli kjent med nye virksomheter i ulike bransjer og i ulike faser, analysere tallmateriale og øvrig informasjon som er tilgjengelig, og gjennomgå rutiner og interne kontroller.

 – I starten kan det virke overveldende å bli kastet rett ut i klientmøter og revisjonsoppgaver, men man jobber ikke alene og har alltid mange flinke kollegaer å rådføre seg med. Personlig har jeg lært hvor viktig det er å være nysgjerrig, ydmyk og kunne stille de riktige spørsmålene. Dette kommer godt med i møter med klienter hvor en stor del av vår oppgave er å få klientene til å forklare oss selskapets rutiner og interne kontroller slik at vi kan gjøre våre vurderinger av disse.

Fremoverlent med fokus på bærekraft

Det var viktig for Vibeke å begynne i et selskap hvor hun kunne utvikle seg både profesjonelt og personlig, samtidig som at det var et selskap som gjør noe positivt for samfunnet. Etter sitt første år i Deloitte har hun lært å forstå bedriftsøkonomiske, skattemessige og regnskapsmessige sammenhenger i praksis, og hun har brukt den grunnleggende studiekompetansen sin innenfor regnskap-, skatt- og avgiftsrett.

 – I Deloitte jobber mange med bærekraft og klimarisiko, og som revisor må man også forstå hvordan selskaper, interne prosesser og rutiner påvirkes av endrede krav og forventninger. Verden har gjennom Parisavtalen forpliktet seg til å kutte klimagassutslipp, og det blir spennende å se hvordan dette vil påvirke både selskap og revisjonen fremover.

Viktigheten av god kommunikasjon

Vibeke understreker hvor viktig det er ta seg tid til å lytte, være ydmyk og forstå hvordan virksomheten fungerer- uansett hvilke situasjoner og klienter en jobber med.

 – Revisor er valgt av generalforsamlingen i selskapet, men selve dialogen i revisjonen er med selskapets økonomifunksjon og ledelse. Vi får i vårt arbeid tilgang til store mengder informasjon som er konfidensiell, og vi som revisor har ansvar for at denne informasjonen behandles på en sikker måte. Å sikre konfidensialiteten til informasjon vi får tilgang til er en av grunnpilarene i tillitsrollen.

Innblikk i både store og små selskaper

En typisk arbeidsdag for Vibeke varierer gjennom året, og det samme kan størrelsen på klientene gjøre. Hun synes alle klienter er interessante på hver sin måte. Å revidere mindre klienter gjør det lettere å få oversikt over hele selskapet, og hun får også et større ansvar for planleggingen, gjennomføringen av revisjonen og klientmøter. På større klienter jobber hun ofte som en del av et større team og reviderer mer på detaljnivå.

 – Det viktigste er å forstå hvilken type selskap man skal revidere og hvilket ansvar jeg har på teamet. Jeg pleier å lese meg opp på selskapene i forkant, se på utviklingen i regnskapet og bruke det øvrige revisjonsteamet for å hente kunnskap fra de som har vært med før.

Akkrediteringer