-

 

INNOVASJON =
BUSINESS

Innovasjon spiller en avgjørende rolle i økonomien og bidrar til økonomisk fremgang og vekst, men innovasjon påvirkes også gjensidig av økonomiske krefter og markedsinteresser. Derfor er det viktig å tilnærme seg det med et tverrfaglig tankesett. Innovasjon skjer ikke bare gjennom gründerskap og startups, men er en stor del av hverdagen til etablerte selskaper. For å overleve i en verden hvor alt endrer seg stadig raskere, er selskaper helt avhengige av å ha fagmiljøer som påser at de er i stand til å tilpasse seg disse endringene. Som utdanningsinstitusjon med et spesielt ansvar for å utdanne morgendagens arbeidstakere, er vi helt avhengige av å være en pådriver for utvikling og innovasjon innenfor våre fagfelt. Forskningen vår, og det som skjer daglig i klasserommene, er gode eksempler på det. Som student ved BI vil du stå i sentrum av dette og være en sentral bidragsyter til å utfordre etablerte sannheter og måter å gjøre ting på.

Akkrediteringer