-
Tilbake

Forretningsjus og økonomi

Logo picture

Lyst til å forstå samspillet mellom de to viktigste grunnpilarene i vårt samfunn – jus og økonomi? Oppnå en tverrfaglig kompetanse som er svært ettertraktet i arbeidslivet.

For å kunne ta gode og bærekraftige beslutninger, må du evne å se helheten og sammenhengene i de problemstillingene du står overfor. Du må ha innsikt nok til å forstå kompleksiteten, og kompetansen til å vite hvilke hensyn som bør veie tyngst for å oppnå ønsket resultat. Denne masteren vil gjøre deg i stand til å vurdere problemstillinger ut ifra økonomiske og rettslige perspektiv.

Studiet tilbyr deg avansert kunnskap innen en rekke sentrale forretningsjuridiske og økonomiske emner. Første året vil gi deg en bred basisprofil. På tredje semester vil du få muligheten til å spisse kompetansen din ytterligere ved å velge mellom to relevante fordypninger: Finans og finansieringsrett eller Ledelse og arbeidsrett.

Vi tilbyr dette studiet på vår campus i Oslo.