-
Tilbake

Regnskap og revisjon

Logo picture

Regnskapsforståelse er en kompetanse som er nyttig i alle bedrifter. Dette studiet gir deg dybdekunnskap om regnskap og revisjon – fagområder som er viktige ledelsesverktøy i dag.

Dette er et profesjonsstudium hvor du blant annet lærer om revisjonsteori og metode, finansiell rapportering og forretningsjus som er spesielt relevant for revisorer. Studiet åpner opp for jobbmuligheter både nasjonalt og internasjonalt. Du kan velge mellom mange spennende og relevante valgkurs som kan gi deg en unik og spesialtilpasset kompetanse. Enkelte kurs undervises på norsk og andre på engelsk.

Vi tilbyr dette studiet på vår campus i Oslo.