Tilbake

Business Analytics

Logo picture

Dette programmet er designet for å gi deg praktiske og digitale ferdigheter, som programmering, datavisualisering og analyseteknikker. Ferdighetene vil være relevante på tvers av bransjer og næringer. I tillegg vil du få innsikt i internasjonal og bærekraftig forretningsforvaltning, både fra et praktisk og teoretisk synspunkt.

Studiet er utviklet for å dekke de behovene som vi vet at båe det offentlige og private arbeidsmarkedet har. Om du synes teknologi er spennende og ønsker å forstå og påvirke viktige avgjørelser – da kan Business Analytics være noe for deg.  

Dette studiet undervises på engelsk, og er tilgjengelig på vår campus i Oslo.

Les mer på våre engelske sider: