Tilbake

Digital kommunikasjon og markedsføring

Logo picture

Digital teknologi har gitt bedrifter og organisasjoner flere måter å kommunisere med omverdenen på, enn noensinne før. Det er derfor et enormt behov for jobbkandidater som vet hvordan man kan utforme effektiv kommunikasjon, og som har oppdatert kompetanse om ulike mediers begrensinger og muligheter.

På dette studiet lærer du å planlegge, gjennomføre, og analysere strategier for markedskommunikasjon. Du vil blant annet lære om forskjellige kommunikasjonskanaler, hvilke budskap som passer hvor, og mot hvilke målgrupper. Du skal kunne bruke innsikt og statistikk for å tilpasse budskap, både i planleggingsfasen og underveis. Forstå hvordan du skal jobbe taktisk i et digitalt miljø som bærer preg av raske beslutninger.

Dette studiet er tilgjengelig ved våre campuser i Oslo og Bergen.

Les mer om: