Tilbake

Organisasjonspsykologi, HR og ledelse

Logo picture

Lyst til å bidra til å skape bærekraftige og suksessfulle arbeidsplasser?

Organisasjoner er mennesker. Derfor er kunnskap om mennesket og psykologiske prosesser helt essensielt for at organisasjoner skal lykkes. Verden er i konstant endring og dagens arbeidsmiljø må raskt kunne tilpasse seg de endringene. Dette krever kompetanse om hvordan man kan utvikle organisasjoner og hvordan man effektivt kan lede og legge til rette for medarbeidere. 

Gjennom studiet vil du opparbeide deg ferdigheter innen analytisk tenkning og problemløsning. I tillegg til teoretiske prinsipper vil du lære deg praktiske verktøy og ferdigheter innen eksempelvis rekruttering, kompetanseutvikling, konflikthåndtering og endringsledelse.  

Dette studiet er tilgjengelig ved alle campusene våre.

Les mer om: