Anerkjent
Vi er en internasjonalt anerkjent handelshøyskole. Årsaken til dette er BIs sterke faglige miljø og tette bånd til næringslivet. BI har nærmere 400 vitenskapelig ansatte, fokuserer på næringslivsrettet forskning og er en næringslivsorientert utdanningsinstitusjon. Skolen har et tett samarbeid med både privat og offentlig sektor. Studentene får dermed en utdanning som er basert på næringslivets behov. Dette bidrar til attraktive studenter som søker bedrifter innen mange ulike bransjer og størrelser.

Handelshøyskolen BI har oppnådd den amerikanske AACSB- akkrediteringen og kan dermed skilte med de tre mest prestisjefylte internasjonale akkrediteringene en handelshøyskole kan få. Les mer om oss på www.bi.no

 

Attraktiv
Studentene fra Handelshøyskolen BI er attraktive for næringslivet viser tall fra BIs årlige arbeidsmarkedsundersøkelser og i mange tilfeller blir studentene rekruttert før de er ferdige med studiene. På heltidsnivå har BI ca. 9300 bachelor- og ca. 1200 master studenter.
Med 12 ulike bachelor retninger og 5 master retninger representerer våre studenter både bredde og dybde.
 

Internasjonal
Globaliseringen påvirker oss alle. Det øker behovet for arbeidstakere med kunnskap om andre land og kulturer. Næringslivet trenger imidlertid ikke å gå utover landegrensene for å lete etter disse, bare på Handelshøyskolen BI finnes det i dag rundt 1300 internasjonale studenter.
Med internasjonale programmer på både bachelor, master og doktorgradsnivå tiltrekker Handelshøyskolen BI seg flinke studenter fra hele verden. Disse kan bidra med verdifull kunnskap og innsikt i norske bedrifter.

Vi oppfordrer næringslivet på det sterkeste til å benytte seg av en unik mulighet til å finne kunnskapsrike og flinke internasjonale studenter.


Del denne siden:

Til toppen