Forretningsjus

Kurset Forretningsjus gir en innføring i de mest sentrale forretningsjuridiske emnene. Kurset gir en grundig innsikt i den rettslige reguleringen, samt en innføring i hvordan reglene skal forstås.

Kurset gir en innføring i de mest sentrale forretningsjuridiske emnene. Kunnskap om de rettslige rammene i næringslivet er helt avgjørende for om en virksomhet kan etableres og overleve, uavhengig av bransje. De økonomiske konsekvensene av manglende juridiske kunnskaper, for eksempel innen kontraktsrett eller erstatningsrett, kan bli store. For virksomheter som skal etablere seg vil grunnleggende kunnskaper om eierform, styreansvar og arbeidsgiveransvar gi et stort konkurransefortrinn. Kurset skal gi studentene en grundig innsikt i den rettslige reguleringen, samt en innføring i hvordan reglene skal forstås. Kurset fokuserer først og fremst på det forretningsjuridiske fagområdet og er dermed tilpasset alle studier på BI.

Kurset har overlappende kursinnhold med kurset JUR 3430 Markedsrett og kan derfor ikke kombineres i en og samme bachelorgrad.

EMNEOVERSIKT

  • Oversikt over rettskilder og juridisk metode
  • Hovedpunkter i avtaleretten
  • Hovedpunkter i kjøpsretten
  • Arbeidsrett
  • Erstatningsrett
  • Selskapsrett
Alternative spesialemner inndelt etter studium:
1.    Penge og kredittrett (Økonomi og administrasjon, Årsenhet, Økonomi og forretningsjus) eller
2.    Markedsføring av eiendom/foretak (Eiendomsmegling) eller
3.    Konkurransebeskyttelse (Entreprenørskap) eller
4.    Økonomisk kriminalitet (Økonomi og ledelse)

LÆRINGSUTBYTTE

Studentene skal i løpet av kurset tilegne seg grunnleggende kunnskaper om det juridiske rammeverket som har betydning for en virksomhet.

Studentene skal kunne redegjøre for de sentrale retts- og ansvarsforhold knyttet til kunder, virksomhetens eiere og ansatte. De skal kunne identifisere juridiske problemstillinger og være i stand til å foreta en analyse av et problemkompleks forankret i juridiske kilder.
Etter å ha gjennomført fellesdelen av kurset skal studentene kunne anvende de viktigste rettsreglene som gjelder for all type næringsvirksomhet. Etter en fordypning i et spesialemne tilpasset det enkelte studium skal studentene kunne redegjøre for de særlige regler tilknyttet dette tema.

Studentene skal i tillegg kjenne til den gråsonen som ligger utenfor de klart definerte regler og de etiske prinsipper som er etablert ved rettslige standarder i lovgivningen, samt ha en bevisst holdning til hvordan dette kan håndteres i praksis.

FAGANSVARLIGSe hele kursbeskrivelsen

 

Del denne siden:

Til toppen